Služby

Svěřenské fondy

Problematikou svěřenských fondů se zabýváme již od roku 2014, od kdy je možno v ČR tyto fondy používat a to podle NOZ č.89/2014 sb. Na základě našich zkušeností jsme schopni správcům svěřenských fondů poskytnou profesionální servisní služby a to zejména:

  • Příprava smluvní dokumentace k založení fondu.
  • Zastoupení plnou mocí k založení svěřenského fondu ve formě notářského zápisu.
  • Zápis svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů
  • Registrace svěřenského fondu k dani z příjmu k příslušnému Finančnímu úřadu
  • Založení, administrace a správa klientského osobního účtu vedeného v rámci software příkazníka v klientské sekci na webové stránce s názvem www.ipcas.cz.
  • Vykonání činností a jednotlivých právních jednání souvisejících se svěřenským fondem a jeho správou, a to na základě konkrétních písemných příkazů.