Aktivní správa Invest & Property Consulting, a.s.

Aktivní správou* navýšíme Váš majetek o 6 až 9,2 % ročně (viz uvedené příklady dále), což je zcela v souladu se zněním zákona č.89/2012 Sb., který říká: „Správce je povinen svěřený majetek spravovat za účelem udržení jeho hodnoty, a pokud je definováno ve statutu fondu, může jej spravovat i za účelem zisku“.

Díky unikátní aktivní správě jsme první společností na trhu, která tuto právní úpravu využívá v plném rozsahu tím, že navýší hodnotu svěřenských fondů našich klientů každý rok o 6 až 9,2 %.

Naše aktivní správa vám zajistí:

  • Smluvní výši pravidelného benefitu po celou dobu trvání smlouvy.
  • Výplatu benefitu měsíčně, ročně nebo kumulativně („revolving“ benefitu).
  • Žádné vstupní ani výstupní poplatky.
  • Žádné měnové a investiční riziko (vyčleněný majetek a smluvní benefit nepodléhají výkyvům devizových kurzů a kapitálových trhů).
Pro bližší informace nás kontaktujte zde.