Svěřenské fondy

Aktivní správou* navýšíme Váš majetek o 6 až 9,2 % ročně (viz uvedené příklady dále), což je zcela v souladu se zněním zákona č.89/2012 Sb., který říká: „Správce je povinen svěřený majetek spravovat za účelem udržení jeho hodnoty, a pokud je definováno ve statutu fondu, může jej spravovat i za účelem zisku“.

Díky unikátní aktivní správě jsme první společností na trhu, která tuto právní úpravu využívá v plném rozsahu tím, že navýší hodnotu svěřenských fondů našich klientů každý rok o 6 až 9,2 %.

 

Co byste měli vědět o svěřenských fondech?

Institut svěřenských fondů upravuje v České republice od 1. 1. 2014 nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.).

 • Podstatou svěřenského fondu je správa cizího majetku.
 • Zakladatel svěřenského fondu svěří (vyčlení) svůj majetek správci, který ho spravuje za konkrétním účelem ve prospěch stanovené osoby, tzv. beneficienta (někdy se používá termín „obmyšlený“).
 • Podmínky, jak nakládat s majetkem, určuje zakladatel ve statutu fondu; správce je povinen tyto podmínky bezvýhradně dodržovat, za což nese plnou trestněprávní odpovědnost.
 • Svěřenský fond je založen notářským zápisem.
 • Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity, vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, držený a spravovaný správcem ve prospěch stanovené osoby (beneficienta).
 • Majetek vyčleněný do svěřenských fondů je nedotknutelný a zcela ochráněn před exekucí, rozvodem a dědictvím.
 • Majetek vyčleněný do svěřenského fondu je zcela anonymní. Z veřejně dostupných zdrojů nelze dohledat zakladatele ani beneficienta příslušného fondu.

 

Programy aktivní správy majektu

A. Jednorázový svěřenský fond s navýšenín 9,2 % p. a.

 • Minimální vklad 100.000 Kč.
 • Likvidita 12 měsíců.
 • Roční nebo měsíční* výplata benefitu.
 • Výše navýšení je pevně zasmluvněna po celou dobu trvání fondu. 

*) v případě měsíční výplaty je navýšení 9,0 % p. a.

B. Postupný svěřenský fond s navýšením 6 a 9,2 % p. a.

 • Minimální vklad 100.000 Kč.
 • Likvidita 36 měsíců.
 • Benefit se kumuluje a zhodnocuje ve fondu („revolving“), čímž se urychlí navyšování vyčleněného majetku.
 • Do výše majetku ve fondu 100.000 Kč je připisován benefit 6 % p. a.
 • Od částky 100.000 Kč výše je připisován benefit 9 % p. a.
 • Výše benefitu je pevně zasmluvněna po celou dobu trvání fondu.

 

Příklady

Svěřenský fond jednorázový s navýšením 9,0 % nebo 9,2 % p. a.

1. Vyčleněno jednorázově 300.000 Kč

 • Možnost čerpání 27.600 Kč každý rok
 • Nebo renta 2250 měsíčně
 • 300.000 Kč stále zůstává na účtu klienta (!)

2. Vyčleněno jednorázově 1.000.000 Kč

 • Možnost čerpání 92.000 Kč každý rok
 • Nebo renta 7500 Kč měsíčně
 • 1.000.000,- Kč stále zůstává na účtu klienta (!)