Svěřenské fondy

 

Co byste měli vědět o svěřenských fondech?

Institut svěřenských fondů upravuje v České republice od 1. 1. 2014 nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.).

  • Podstatou svěřenského fondu je správa cizího majetku.
  • Zakladatel svěřenského fondu svěří (vyčlení) svůj majetek správci, který ho spravuje za konkrétním účelem ve prospěch stanovené osoby, tzv. beneficienta (někdy se používá termín „obmyšlený“).
  • Podmínky, jak nakládat s majetkem, určuje zakladatel ve statutu fondu; správce je povinen tyto podmínky bezvýhradně dodržovat, za což nese plnou trestněprávní odpovědnost.
  • Svěřenský fond je založen notářským zápisem.
  • Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity, vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, držený a spravovaný správcem ve prospěch stanovené osoby (beneficienta).
  • Majetek vyčleněný do svěřenských fondů je nedotknutelný a zcela ochráněn před exekucí, rozvodem a dědictvím.
  • Majetek vyčleněný do svěřenského fondu je zcela anonymní. Z veřejně dostupných zdrojů nelze dohledat zakladatele ani beneficienta příslušného fondu.