Vyjádření: Nekalé konkurenční boje na poli financí

Jak tvrdí jedno lidové rčení, úspěch se neodpouští. Závist, zloba a záměr poškodit dobré jméno společnosti bohužel kolují i v řadách českých finančníků. Rádi bychom se proto za naši společnost vyjádřili k tomu, co se v segmentu financí aktuálně děje.

Ve financích je všechno založené na důvěře. Dané finanční instituci musí věřit v první řadě finanční poradci, v druhé řadě klienti. Pokud je firma solidní, buduje se důvěra snadno. Bohužel však i v naší branži propukají nekalé konkurenční boje. Tento boj nezná pravidla férové hry. Kdo se k němu uchýlí, nejčastěji zneužívá a překrucuje informace se záměrem poškodit a ohrozit firmu.

„Ve většině případů se útočí záměrně, aby konkurenční firmy poškodily dobrou reputaci jiné společnosti a tím znejistily finanční poradce. Výsledkem je, že tito poradci přestanou aktivně nabízet svým klientům produkty právě té společnosti, na kterou je útok mířený,” vysvětluje Ivan Machoň, tiskový mluvčí společnosti IPC s tím, že se většinou jedná o cílené útoky objednané konkurencí.

Jsme seriózní společnost, působíme v ČR již pátým rokem

Tuto situaci aktuálně zažíváme i v IPC. V poslední době zaznamenáváme masivní útoky a dezinformační kampaň ze strany různých zájmových skupin proti naší společnosti. Jsme smutní z článků, které se zveřejňují v médiích, negativně míří na naši adresu a neprávem očerňují naši společnost. Články zmiňují, že jsme podvodná, netransparentní a zavádějící firma, a varují finanční poradce, že jim spolupráce s námi může způsobit problémy nebo dokonce trestní stíhání. Děje se tak zčásti vědomě s cílem poškodit naše obchodní aktivity, zčásti z neznalosti našeho obchodního modelu. Autoři či objednatelé těchto článků neznají systém, kterým fungujeme. Nikdo nám nedal prostor se vyjádřit.

Ke vzniklé situaci se proto vyjadřujeme nyní.

„V rámci správy majetku a administrace svěřenských fondů odvádíme kvalitní práci už několik let. Řádně plníme všechny své závazky a věříme, že naši obchodní partneři jsou spokojeni a podobné nekalé konkurenční boje náš vztah s nimi nijak neohrozí,” uvedl Ivan Machoň. „Naše společnost IPC, a.s. podniká v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Pro tato tvrzení máme zpracovány právní rozbory od renomovaných právních kanceláří,” doplnil.

Věříme, že tyto nekalé praktiky konkurence brzy ustanou a nenaruší důvěru našich klientů. Naše společnost se vždy chovala profesionálně, eticky a morálně. Dokazuje to již pět let naší práce, dlouhodobá spokojenost našich klientů i členství v prestižní organizaci APRSF. Aktuálně spravujeme více než 70 % svěřenských fondů v České republice a vždy řádně a včas plníme své závazky vůči obchodním partnerům.

Vzhledem ke vzniklé situaci rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.