Společné prohlášení Michaely Skálové, DiS, a Invest&Property Consulting, a.s.

Z důvodu korektního informování obchodních partnerů se společnost Invest&Property Consulting, a.s. a paní Michaela Skálová, DiS rozhodly vydat následující společné prohlášení:

Důvodem ukončení spolupráce obou stran byl zásadně odlišný názor na plán systémových změn specifikovaných na základě zjištění vyplývajících z provedeného interního systémového auditu. Vedení společnosti také mělo odlišnou představu o strategii budoucího zaměření společnosti.

Přes počáteční neshody, došlo následně k vyjasnění situace mezi oběma stranami a bylo dosaženo vzájemné dohody o ukončení spolupráce. V současné době probíhá předání všech agend, a to ve zcela přátelském duchu.

Paní Michaela Skálová se dále hodlá věnovat vlastním projektům, kde chce plně využít své zkušenosti z finančně poradenského segmentu, péče o obchodní partnery a zajištění kompletního servisu pro klienty. IPC jí v této záležitosti přeje hodně úspěchů.

V Praze, 30. ledna 2020