Naše oddělení péče o klienty

Obchodní oddělení
Michaela Skálová, DiS.

Investiční projekty
Tereza Černajová

Administrativa
Ing. Petra Kučerová

mail: skalova@ipcas.czmail: cernajova@ipcas.czmail: kucerova@ipcas.cz